Körkort

För att få lov att framföra motorfordon på svenska vägar så krävs det att man har körkort.

För olika typer av fordon behövs olika så kallade behörigheter. Vanlig personbil kräver körkort med B-behörighet. Den som vill börja övningsköra med personbil måste vara sexton år fyllda och ha giltigt körkortstillstånd.

Vid privat övningskörning så krävs det dessutom att både handledaren och den som övningskör har gått en introduktionsutbildning. Eleven kan göra introduktionsutbildning när den har fyllt 15 år och nio månader. Körkort utfärdas efter godkänt kunskaps- och körprov. Dessutom krävs det att man har giltigt körkortstillstånd, är arton år fyllda, har genomgått riskutbildning, och är permanent boende i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. Den som redan har körkort utfärdat i annat EES-land kan inte ta körkort här, men däremot så kan det gamla körkortet lämnas in och bytas mot ett svenskt.

Giltighetstid på körkort

Ett körkort är giltigt i tio år från det datum det utfärdades. Den som förlorat sitt körkort på ett eller annat sätt kan förlustanmäla det på Transportstyrelsens hemsida. Därefter så är körkortet ogiltigt och kan inte användas även om det skulle återfinnas. Efter förlustanmälan och när det är dags att förnya körkortet eller om innehavaren byter namn så skickas det normalt ut en förnyelsehandling automatiskt från transportstyrelsen.

Ett körkort kan återkallas av ett flertal olika skäl. Det kan till exempel bero på att innehavaren kört rattfull eller smitit från en olycka. Också som innehavaren blivit omhändertagen för fylleri vid upprepade tillfällen eller har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott såsom grov misshandel så kan körkortet bli indraget. Återkallelse kan överklagas till förvaltningsrätten