Körkortstillstånd

Ett giltigt körkortstillstånd ger rätt att övningsköra och att avlägga körprov.

När transportstyrelsen prövar om de kan ge körkortstillstånd så kontrollerar de om personen som ansöker uppfyller de krav på personlig och medicinsk lämplighet som är uppställda för att få lov att framföra ett fordon. Innan transportstyrelsen kan påbörja sin behandling av ärendet så måste avgiften vara betald.

Giltighetstid körkortstillstånd

Ett körkortstillstånd gäller i fem år om det utfärdats efter den 1 april 2009, de som utfärdats före detta datum gäller i fyra år. Om ett körkortstillstånd hinner gå ut innan förarprov är gjort så måste man ansöka om ett nytt, tillståndet kan alltså inte förlängas. Skulle beviset för körkortstillstånd däremot skadas eller försvinna så kan man få en kopia från transportstyrelsen, och behöver därmed inte ansöka igen. Även ett körkortstillstånd kan återkallas av samma skäl som körkort kan återkallas.