Trafikskola

Trafikskola och körskola är i praktiken samma sak. Alltså en skola som lär ut ett säkert och miljövänligt körsätt.

Övningskörning hos trafikskolor sker alltid i en bil med dubbelkommando, en bil där även handledaren har ratt och pedaler. På det viset så kan läraren hjälpa till om eleven råkar hamna i en situation som han inte reder ut själv. Bilen är också utrustad med flera extra speglar så att läraren kan kontrollera att eleven håller blicken där den bör vara.

Detta är den största skillnaden jämfört med privat övningskörning. Dessutom så lär trafikskolan naturligtvis endast ut de senaste trafiklagarna och är inriktad på att lära eleverna att köra på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta kan vara svårt att genomföra för en privat handledare som tog sitt körkort för åtskilliga år sedan.

Det finns trafikskolor som är inriktade på anpassad utbildning för personer med fysiska funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter och en del som är specialiserade på att erbjuda intensivutbildning.