Körskola

En körskola är ett företag som erbjuder körkortsutbildning. Där får du möjlighet att träna på både de teoretiska och praktiska momenten inför ditt förarprov.

Genom att välja en körskola som är medlem i Sveriges trafikskolors riksförbund (STR) kan du vara säker på att den uppfyller vissa särskilda krav som är fastställda i STR:s stadgar. Enligt dessa så ska körskolan ge alla elever en informationsfolder med exempelvis en utbildningsplan och en kostnadsberäkning. Här ska också informeras om att den privata handledaren har möjlighet att åka med under vissa körlektioner, att eleven erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer, och hur utbildning i mörkerkörning ska genomföras.

Om du av någon anledning inte är nöjd med din körskola så kan du reklamera till STR.